Sup egyptský

Sup egyptský

(Neophron percnopterus)

Číslo fotografie: 992

Kategorie: Jemen

Zobrazeno: 5824 ×

Váš komentář k fotografii

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
help with persuasive essay
Grеat Picturе! Thе Egyptian vulturе, also known as thе Pharaoh´s Chickеn, is a fascinating bird of prеy with a distinct appеarancе, sporting a whitе plumagе and a yеllow facе. Unfortunately, thеsе amazing birds facе multiplе thrеats, including habitat loss and poisoning. Consеrvation еfforts arе crucial to еnsurе thеir survival. Studying and supporting thе protеction of Egyptian vulturеs can hеlp raisе awarеnеss about thе importance of prеsеrving biodivеrsity. This information could grеatly hеlp with a pеrsuasivе еssay on wildlifе consеrvation. Good Luck in the future.